Praktijk voor contextuele psychotherapie

Welkom

logo

 

We zijn gespecialiseerd in het contextueel gedachtegoed.
Maar wat is dat?
Het betekent dat we de mens bekijken in de relaties die hij/zij heeft, tot zichzelf en tot de andere.
We staan allemaal in relatie, of we dat nu willen of niet.
Sommige van die relaties verheerlijken we, sommigen voelen beladen, sommige willen we liever niet. Sommige relaties gaan verloren, sommige relaties ontkennen we, ook al zijn ze er wel.
Daarbij willen we zoeken waar jouw krachten liggen, zowel binnenin jezelf als in je omgeving en in die relaties. Welke struikelblokken zijn er, en op welke grenzen stoot je regelmatig.
En vooral: hoe ga je daar mee om? Wat kan er ingezet worden om terug tot een dialoog te komen?
Samen willen we tot jouw verhaal komen, zoeken naar wegwijzers die jij nodig hebt, naar nachtlampjes of zelfs daglampjes, we zoeken samen naar wie jij kan inschakelen om je te steunen tijdens jouw weg.
We luisteren naar je verleden, willen zoeken naar de toekomst, maar vooral: we willen samen met jou voelen hoe het NU met je gaat, en wat er voor jou moet veranderen.